((رسول عشق))


"گلواژه های اسم تو"   "قاموس شعرای منه"

"کنار تو.خورشیدکم"    "آخر قصه.روشنه"

"یاد چشمای تو هرجا که برم"

"مث.اسمو سایه.دنبال منه"

"واسه این.مهاجر غربت نشین"

"هر جاکه.عطر تو باشه.وطنه"

ادامه مطلب
منبع : ترانه نوین |ترانه رسول عشق
برچسب ها :